МКОУ

 Безменовская СОШ

2002

 

 

Классные руководители  Р.Н.Печёнкина и Л.А.Тюнёва                                 

 


1.    Варданян Е.С.

2.    Дорогина А.Н.

3.    Егоров М.А.

4.    Ишевская  Т.В.

5.    Константинов М.С.

6.    Котлярова А.О.

7.    Косарева И.В.

8.    Кунгурова Н.В.

9.    Лапшова Е.Н.

10.  Ларионова Т.А.

11.  Лупарев И.В.

12.  Османкина Н.А.

13.  Райфегерст А.А.

14.  Райфегерст С.И.

15.  Редер А.А.

16.  Смирных И.Ю.

17.  Стальных Д.С.

18.  Филатова О.В.

19.  Харматурина З.А.

20.  Шарнакова Е.В.

21.  Шувалова Н.В.

22.  Юркин Е.И.

23.  Садовская Н.П.

24.  Аполосова Л.С.

25.  Бухарн Л.Э.

26.  Вернер А.В.

27.  Ильина С.В.

28.  Кандакова Т.А.

29.  Котляров М.О.

30.  Кулакова И.Б.

31.  Митрофанов М.Л.

32.  Морозова Р.А.

33.  Ромазанов Б.Н.

34.  Семьянова И.А.

35.  Суходеева О.Ю.

36.  Такмазян Е.В.

37.  Тарыкина М.А.

38.  Хромов А.А.

39.  Шпанбергер А.Э.

40.  Яшмуркин Н.Ю.

41.  Бобченко С.А.

42.  Брехт А.А.

43.  Бойченко Е.С.

44.  Добаев Д.И.

45.  Кислицына Н.А.

46.  Кудинов В.О.

47.  Самаркина С.В.

48.  Синюков А.В.

49.  Михайлова В.Н

 

 1993 год 3 В класс  классные руководители  Рылова В.В.  Хакимова В.М.

Дата последнего обновления страницы 25.05.2017
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»