МКОУ

 Безменовская СОШ

1973

 

 

 

Классные руководители   Т.И.Афанасьева и Р.А.Масленникова

 


  1. Батыгин А. С.
  2. Вараксина В. Н.
  3. Вараксина В. А.
  4. Виноградов В. Ф.
  5. Волкова Р. А.
  6. Гарбузова В. И.
  7. Доний Т. А.
  8. Козилина Л. Н.
  9. Константинов И. В.

10.Кунгуров Н. И.

11.Лиханова Т. И.

12.Мешков А. Н.

13.Поваров В. И.

14.Романченко Н. Н.

15.Рындена Л. Н.

16.Сатунина Е. И.

17.Серых В. Г.

18.Силкачева С. Е.

19.Силина Л. И.

20.Спиридонова Л. Л.

21.Спиридонов А. Л.

22.Старкова Т. Г.

23.Селиверстова А. О.

24.Таубергер Е. А.

25.Ушакова Г. В.

26.Фаевцев Е. С.

27.Бахарева Н. В.

28.Бонкина Л. И.

29.Дорогин Н. А.

30.Костюк Г.И.

31.Крылова Т. Г.

32.Кузнецова Л. И.

33.Климов П. И.

34.Ковалев Н. Ф.

35.Кострикина Т. В.

36.Кузнецов В. И.

37.Лаптева Т. В.

38.Маслова Л. Е.

39.Маркевич Л. В.

40.Лидер М. И.

41.Монахов С. Н.

42.Мирошнеченко Е. М.

43.Новоселова В. И.

44.Ромадина Т. Д.

45.Редер А. Е.

46.Таубергер И. Л.

47.Филатов А. И.

48.Санин А. В.

49.Храмцова Л. И.

50.Яшмуркин Ю. А.

51.Запорожцева С. Ф.

52.Чеколдин С. Я
Дата последнего обновления страницы 25.05.2017
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»